VPS bị xử phạt vì cho vay margin quá sức mua và nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính, tổng cộng 185 triệu đồng, đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS với 2 vi phạm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, VPS bị xử phạt 125 triệu đồng với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

chung khoan vps
Công ty cổ phần chứng khoán VPS. Ảnh minh họa

Trước đó, tại một số thời điểm,Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, Công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Tổng số tiền Công ty cổ phần chứng khoán VPS bị phạt là 185 triệu đồng.