Vietravel hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 173 tỷ đồng lên 293 tỷ đồng

Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, mã chứng khoán: VTR) công bố vừa hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 173 tỷ đồng lên 293 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ này của Vietravel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty thông qua bằng hình thức phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng số lượng là 12.000.000 cổ phiếu, các cổ phiếu được phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành 7/2/2023.

Trong số đó, 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 168 tỷ đồng cho Công ty Tập đoàn Hưng Thịnh (tỷ lệ chuyển đổi 28.000 đồng/cổ phiếu) và 6 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại Vietravel.

1179-vietravel.jpg
Vietravel hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 173 tỷ đồng lên 293 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Quốc Kỳ đã hoàn tất mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu VTR đăng ký trước đó để trở thành cổ đông lớn của Vietravel.

Như vậy sau khi phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ, ngoài Công ty Tập đoàn Vietravel, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Công ty Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital thuộc Tập đoàn VinaCapital là những cổ đông lớn của Vietravel.

Trước đó, VinaCapital tham gia trở thành cổ đông của Vietravel vào cuối năm 2022 khi nhận chuyển nhượng 1,78 triệu cổ phiếu VTR từ Tập đoàn Vietravel theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá 24.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đại diện Vietravel, việc Vietravel tăng vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty có đủ nguồn lực để thực hiện các chiến lược kinh doanh giai đoạn 2023- 2025, hướng đến năm 2030. Theo đó, tập trung đưa công nghệ vào phục vụ hoạt động kinh doanh, xây dựng sản phẩm mới, mở rộng hệ thống các chi nhánh trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường nước ngoài.

Hiện Vietravel Airlines, trực thuộc Tập đoàn Vietravel đang trong giai đoạn mở rộng các đường bay quốc tế đến các thị trường trọng điểm về du lịch, cần có sự phối hợp chặt chẽ với du lịch nhằm mang lại hiệu quả cao.

Trước đó, Vietravel đã thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, tiếp cận nhiều nguồn lực và khách hàng hơn. Theo đó, Tập đoàn Vietravel trở thành công ty mẹ, Vietravel (du lịch) và Vietravel Airlines (hàng không), WorldTrans (sàn bán vé thương mại điện tử) là những doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái chung của Tập đoàn, cùng nhau hỗ trợ cho sự phát triển theo mô hình hàng không và lữ hành.

Vietravel xác định lĩnh vực du lịch vẫn đóng vai trò trọng yếu, cùng với Vietravel Airlines sẽ mở rộng hệ thống các đường bay trong nước và quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội để Vietravel phục hồi và bứt quá, qua đó tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp đầu tàu của ngành du lịch Việt Nam.