Review quán chè khúc bạch ngon tại Hà Nội

Em bị nghiện chè khúc bạch, có ai biết địa chỉ quán nào ngon tại Hà Nội chỉ cho em với nhé?