Gần 1,4 triệu xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư 08/2023, trong đó cho phép gần 1,4 triệu xe ôtô trên cả nước được tự động gia hạn đăng kiểm theo quy định mới.

Cụ thể, phần "quy định chuyển tiếp" của thông tư này nêu rõ: "Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm) đã được cấp trước ngày 22/3/2023 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư này".

gia-han-dang-kiem
Gần 1,4 triệu xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm.

Chu kỳ kiểm định theo phụ lục V là chu kỳ kiểm định mới, được Bộ GTVT ban hành từ tháng 3 (Thông tư 02/2023) theo hướng tăng chu kỳ kiểm định cho các loại ô tô.

Về việc ứng xử khi CSGT kiểm tra giấy tờ, Cục Đăng kiểm cho biết các tài xế được tự động gia hạn sẽ tra cứu trên website của Cục Đăng kiểm (www.vr.org.vn) để in giấy xác nhận gia hạn kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời với Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp trước đó.