Danh sách xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội mới nhất tại Bắc Giang

Từ ngày 1 đến 4/7, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang đã phát hiện và phạt nguội 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
phat-nguoi

Xe ô tô biển số 30E-868.38 vi phạm vượt đèn đỏ tại ngã 4 Trường Chinh - Nguyễn Văn Linh, xã Tân Tiến.

 

Trong đó có 75 trường hợp vượt đèn đỏ; 28 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 37 trường hợp rẽ trái nơi có biển cấm; 3 trường hợp quay đầu xe nơi có biển cấm; 9 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 1 trường hợp dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; 6 trường hợp người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách phương tiện vi phạm từ 12h ngày 30/6 đến 12h ngày 4/7 như sau:

1. Vi phạm vượt đèn đỏ: Xe ô tô biển số 30G-135.66, 98A-584.35, 98C-136.99, 30G-192.13, 88A-386.44, 99A-237.55, 98A-099.79, 98A-618.69, 98A-517.81, 98A-362.20, 98A-168.66, 30A-740.15, 29A-998.20, 98A-461.56, 98C-146.79, 98A-256.16, 98A-511.40, 99A-414.58, 29A-578.93, 98A-550.98, 98A-497.53, 98A-436.57, 98A-241.30, 98C-211.62, 98C-239.69, 98A-177.47, 98C-303.41, 15LD-019.23, 99A-478.10, 98A-502.89, 98A-492.42, 98A-206.75, 98A-495.91, 30E-868.38, 30A-743.78, 98A-390.66, 98A-101.68, 37A-844.34, 98C-157.88, 30Z-3781, 98A-483.84, 98A-535.09, 98A-205.43, 29A-734.59, 98A-288.62, 98A-194.71, 98A-234.86, 98A-368.45, 29A-217.04, 29C-680.09, 98A-469.29, 98A-320.97, 98A-285.15, 29H-598.44, 90C-110.99, KA-69-32, 30H-787.72, 98A-613.76, 98A-588.52, 29H-829.50, 98A-299.09, 29H-478.25, 98A-226.33, 35C-091.04, 98C-115.22, 98A-046.38, 30A-122.76, 98A-424.20.

Xe mô tô biển số 98B3-521.84, 98B2-644.32, 98B1-663.70, 98B2-427.83, 98B3-868.91, 98B3-389.49 (riêng xe 30E-868.38 vi phạm 2 lần).

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường: Xe ô tô biển số 98A-210.21, 98A-586.73, 98A-237.90, 98C-035.03, 98A-211.81, 98A-309.23, 98A-164.49, 29B-041.17, 98A-094.24, 99C-080.81, 98A-161.54, 30S-4824, 98A-355.04, 98A-526.64, 98A-194.28, 98C-218.84, 12A-034.57, 98A-497.86, 98A-004.58, 98A-566.39, 98C-229.78, 98A-267.21, 98A-300.27, 29Z-6788, 30E-288.52, 98A-478.72, 98A-394.79, 98C-122.95.

3. Rẽ trái nơi có biển cấm: Xe ô tô biển số 98C-029.92, 30E-999.53, 98LD-004.24, 12A-018.62, 99A-044.04, 30H-551.75, 98C-290.94, 34C-226.57, 29C-718.84, 99A-572.15, 98A-495.91, 98A-034.51, 30V-7277, 98A-329.63, 98A-222.76, 98C-267.43, 98A-312.44, 99A-281.38, 98A-166.54, 29B-125.41, 30A-768.75, 99D-012.24, 98A-398.12, 98A-158.15, 29C-832.65, 30E-271.02, 98A-499.19, 98A-568.30, 30F-669.34, 98A-503.88, 17A-329.04, 12H-7282, 36C-212.01, 30G-093.30, 98A-548.95, 99A-508.15, 29D-026.53, 99B-010.03, 98A-544.30.

4. Quay đầu xe nơi có biển cấm: Xe ô tô biển số 30E-99953, 34C-22657, 30A-115.39.

5. Chạy quá tốc độ quy định: Xe ô tô biển số 98A-176.69, 29D-101.25, 30E-112.07, 30G-071.80, 99C-217.47, 98A-028.48, 98A-559.34; Xe mô tô biển số 98B3-642.89, 98B3-696.26.

6. Dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường: Xe ô tô biển số 12A-070.15.

7. Người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm: Xe mô tô biển số 98B3-898.53, 98B3-537.69, 98B3-061.84, 98B2-101.01, 98B2-817.39, 98B3-606.73.

Từ ngày 28/6 đến hết ngày 4/7, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phát hiện và phạt nguội đối với 33 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 12 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 13 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường và 8 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

*Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

Xe ô tô biển số: 98H-1474; 98C-082.36; 29C-084.33; 98A-197.53.

Xe mô tô biển số: 98E1-154.89; 98E1-237.72; 98E1-560.76; 98B2-632.88; 98E1-711.00; 98E1-717.85; 98E1-850.78; 98E1-857.22.

* Không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường:

Xe ô tô biển số: 98A-043.01; 98A-161.12; 98C-166.88; 14C-239.05; 98C-282.58; 98A-329.68; 98A-351.88; 98A-430.29; 98A-487.58; 29A-502.11; 98A-541.57; 30F-586.06; 29C-844.03.

* Người ngồi trên xe vi phạm không đội mũ bảo hiểm theo quy định:

Xe mô tô biển số: 98E1-896.81; 98E1-866.28; 98E1-854.34; 98E1-836.48; 98E1-790.74; 98E1-769.52; 98E1-663.51; 98E1-580.85.

Từ ngày 24 đến ngày 30/6, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) phát hiện và phạt nguội 56 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 21 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 18 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 13 trường hợp đè vạch kẻ đường, 4 trường hợp vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

Các phương tiện vi phạm như sau:

1. Vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: Xe ô tô biển số 34C-313.31, 99A-317.40, 34A-628.93, 29H-521.87, 98C-194.84, 34A-388.94, 98A-117.46, 90C-088.69.

Xe mô tô biển số 98F1-045.55, 98B2-031.91, 98F1-028.08, 98F1-256.08, 98B2-084.78, 98B2-046.03, 98F1-013.48, 98F1-407.78, 98F1-382.75, 98F1-252.46, 98B3-803.97, 98B2-132.35, 98F1-422.63.

2. Không đội mũ bảo hiểm: Xe mô tô biển số 98F1-302.55, 98F1-132.13, 98F1-056.52, 98B3-772.87, 98F1-011.99, 98E1-403.09, 98F1-169.04, 98F1-263.37, 98F1-318.94, 98F1-291.14, 98B1-357.46, 98F1-172.57, 98F1-448.10, 98F1-147.27, 98F1-078.65, 98F1-293.03, 98F1-360.63, 98F1-137.61.

3. Vi phạm đè vạch kẻ đường: Xe ô tô biển số 98A-119.93, 98A-485.41, 98A-143.41, 98A-151.58, 98A-167.13, 98A-402.59, 98A-271.45, 98A-613.55, 98A-428.95, 98A-512.89, 98A-272.21, 98C-288.08, 98A-534.34.

4. Vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định: Xe ô tô biển số 29D-072.14, 98A-447.79, 98C-200.41, 12A-119.26.