Giá xăng tăng gần 500 đồng/lít từ 15h

Từ 15h, xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 490 đồng/lít. Hiện giá mặt hàng này ở mức 22.800-23.810 đồng/lít

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng. Dầu diesel tăng lên 20.500 đồng/lít, dầu hỏa tăng lên 20.710 đồng/lít.